1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kabinesi…

Özel Haber

Kurtuluş Savaşı sonrasında Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923 günü ilan edilirken, Mustafa Kemal de oybirliği ile ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

30 Ekim 1923 günü, İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet’in ilk hükümeti kuruldu.

Mustafa Kemal Atatürk 1938’deki ölümüne dek, arka arkaya dört kez cumhurbaşkanı seçilerek bu görevi en uzun süre yürüyen cumhurbaşkanı oldu.

İşte Türkiye Cumhuriyetinin ilk kabinesi

Başvekil- Hariciye (Dışişleri) vekili: İsmet İnönü

Şer’iye (Diyanet) Vekili: Mustafa Fevzi Sarhan

Adliye (Adalet) Vekili: Seyyid Bey

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili: Fevzi Çakmak

Müdafaa-i Milliye (Milli Savunma) Vekili: Kazım Özalp

Dahiliye (İçişleri) Vekili: Ahmet Ferit Tek

Maliye Vekili: Hasan Fehmi Ataç- Mustafa Abdülhalik Renda

Maarif (Eğitim) Vekili: İsmail Safa Özler

Mübadele, İmar ve İskan Vekili: Mustafa Necati

Nafia (Bayındırlık) Vekili: Ahmet Muhtar Cilli- Süleyman Sırrı Aral

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve sosyal yardım) Vekili: Refik Saydam

Ticaret Vekili: Hasan Saka

Türkiye’de 1935 yılına kadar soyadları kullanılmamaktaydı. Bu durum, Soyadı Kanunu’na kadar geçerli olmuştur. Bu listede yer alan soy isimler, Kabine üyelerinin daha sonradan alıkları soyadlardır.

Bazı kabine üyelerinin Osmanlı’daki rolleri

Peki kabine üyeleri, Cumhuriyetin ilanından önce Osmanlı ordusunda hangi pozisyonlardaydı.

İşte onlardan birkaçı…

İsmet İnönü

1903 yılında Osmanlı ordusuna katılan İsmet İnönü, 1. Dünya Savaşı’nda Kafkasya ve Filistin cephelerinde savaştı.

1920 yılında ise Anadolu’ya geçti.

Erkan’ı Harbiye-i Umumiye vekili olarak 1. Ve 2. İnönü muharebelerini kazandı.

Büyük Taarruz’a Batı Cephesi Komutanı sıfatıyla katıldı.

Mudanya Mütarekesinde ve Lozan Antlaşması’nda Türkiye heyetine başkanlık yaptı.

Aynı zamanda Cumhuriyetin ilanının ardından ilk başbakan oldu.

1934’te İnönü muharebelerindeki başarılarından dolayı ise “İnönü” soyadını aldı.

Fevzi Çakmak

Türkiye’nin Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki ikinci ve son mareşali.

Aynı zamanda ilk Milli Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhuriyet dönemindeki ilk genelkurmay başkanı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 3 Şubat 1920 ile 5 Nisan 1920 tarihleri arasındaki Harbiye Nazırı.

Mustafa Fevzi Sarhan

İttihat ve Terakki üyesi.

Osmanlı Meclisi Mebusanın Saruhan (Manisa) milletvekili seçildi.

2. ve 3. dönem Manisa milletvekili seçilerek ölümüne kadar mecliste yer aldı.

Ahmet Ferit Tek

Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda TBMM 1. Ve 2. Dönem milletvekilliği, 1. Ve 2. İcra Vekilleri heyetinde yer aldı.

Türk Ocağının kurucularından.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x