Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine vaktinde ödenen gelir vergisinin ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi ve bu hesaba aktarılan tutarların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faydalanabilecek.

İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacak.

Sporculara, aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, ücret kapsamında değerlendirilecek.

Diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler, iade uygulamasının kapsamında olmayacak.

Özel hesabın açılması

Özel hesap gelirlerinin toplanması için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir veya birden fazla hesap açılacak. Vergi dairelerince hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını oluşturacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu spor kulübü ve spor anonim şirketlerine iade edilebilmesi için bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunlu olacak. Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi iade edilmeyecek.

İşveren tarafından sporculara ödenen ücretler üzerinden ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde düzeltme fişi ile iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılacak.

Özel hesapta yer alan tutarlar, amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç rehin edilemeyecek ve haczedilemeyecek.

Amatör spor faaliyetleri için kullanılacak

İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar yalnızca amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler için kullanılacak.

Bu kapsamdaki kişilerin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, spor federasyonu vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları da bu hesaptan karşılanacak. Altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar için hesap kullanılabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbol spor dalında düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü ligin altyapı takımlarına ilişkin faaliyetler, amatör spor faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine iade edilerek özel hesaba alınan ve harcanamayan tutarlardan spor kulübü ve bu spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, kendi aralarında aynı amaçla harcanmak üzere aktarım yapabilecek.

Nisan ayında sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilerek mayıs ayında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilen ve vadesinde ödenen tevkifat tutarları, tahsil edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde iadesi yapılmak suretiyle, mükelleflerce bildirilen özel hesaba veya hesaplara aktarılacak.

Konuya ilişkin daha önce yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, 1 Ocak 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen gelir vergisinin iadesi ise yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre yapılacak.

Spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki spor anonim şirketi tescil süreci devam edenler de iade uygulamasından yararlanacak.

Yönetmelik, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x